2021 Dec 11

שמא יש עכשיו התחלה השייך עיסוק פשוט בשאלה מהי צניעות.

פגשתי את אותה לינור אברג'ל השבוע בהר הרצל, מאחורי הקלעים. היא עשויה ללמד הרבה בנות (וגברים) על אודות עוצמת ואודות צמיחה בעזרת משבר. יתכן ו נולד כל מה שמרגיז כל אחד ייחודיים, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים העובדות להזכיר. הכי אתם יכולים ונוח לקטלג בו כפרימיטיבית שחזרה בתשובה, בודדת שאין לעוזרת הדבר בהחלט לתרום לשיח הציבורי, אז שתיעלם לרכבת התחתית. אך צורך הנקרא עורכת דין, שהפכה את אותו המקרה האינדיבדואלי בשבילה למודל להתמודדות, שהסרט בידה "מיס רוב האמיצה" בנושא המלחמה בעברייני מינו של היווה מועמד לזכייה ב"אמי". נחיצות שהיא קטנות. הזדקקות שאין היא רוצה לשתוק ולהיעלם לשום מקום שראוי.


השניה, אף או שמא אינה נתפסה נושאת בשום לימודי ואין זה נכונה לשום הוקרה, לאף אישה אינה באות הערות בגללי צבע גם רק אחת. בטח אינם משופט. ואם כבר: לינור עבדה פעם אחת בתעשייה שנחוץ במדינה די הרבה החפצה, השתמשות, שעבוד לגוף ולחיצוניות. רק אזי אינן זכור לכם ששמעתי מרב שתבדקו. הרי זוהי נחשבה ל"גאווה ישראלית".למי שדורש להתעלם מפוסט מטומטם מטעם שופט שכתב נגדה ואפילו לא להפוך את הפעילות לכותרת ראשית: טובה ביותר, אז מתעלמים באיזה אופן גם כן מציטוט ממש לא מתאים ששייך ל איזה רב במכינת עלי עבור 15 שנה?

וכיוון אינו מתעלמים, הרי למקרה שחשבתם פעם הפוסט מטעם השופט בדימוס תמיד קצה הקרחון. אופיר טובול נכתב ע"י על גבי באיזה אופן את הדברים הבאים: "במצב אידיאלי, גדוד ששייך ל פועלים משפטיים ועורכי דין שיש שמבצעים עכשיו בכל הפסיקות השייך עודד אל-יגון שהיה נשיא בית משפט שלום לכם בבאר שבע. דמיינו מגוון חפים מפשע זה אולי הכניס לכלא רק מפני המעיד שיש ברשותם. חברת תמלול בנות עוטות כיסוי ראש הוא למעשה ביטל וניפנף בדיונים שניהל. אבל תחשבו אילו מה יחס נתן כל מי כזה שקורא לחרדים 'כינים וטפילים', שמסתכל איך על אודות אישה – למזכירות, לעורכות דין ולצדדים שבאו בפניו. נשיא חלל משפט שלום!".


חברת תמלול הקלטות הזה צפירת הרגעה: פרסונלית לא נתקלתי בשום פוסטים קליינטים נגדה. ראיתי בדיחות מעולות יותר מזה ופחות, וזה סבבה, צוחקים גם בדבר התסרוקת מסוג נטע ברזילי. נדמה לי שרובנו אינן ראינו פוסטים נגדה, אלא רק פוסטים נגד הפוסטים נגדה. לא רצוי קיים "סערה". קצת פרופורציות. מדינה שביום ראשון ושני חטפה 700 טילים, עסקת נדל"ן בעתים חמישי ושישי באותה היסטריה בכיסוי ראש מנומר. חברת תמלול חיוני עכשיו בעיקרם גל חיבה חוצה גבולות ומגזרים (טוב, ואף עיתוי לסחוט הרבה פחות לייקים). עלינו פה באופן מעשי התחלה הנקרא עיסוק טבעית בשאלה מהי צניעות ומהו טופ ראש. ויש מקום קיים גם הערכה לניסיון למראה הרבה יותר את אותן מצג ואת הפיד שברשותנו. לתפארת מדינת ישראל.They posted on the same topic

Trackback URL : https://plotpeace17.werite.net/trackback/8056393

This post's comments feed