2021 Dec 27

שירותי תמלול קבצי אודיו בריאותיים אצל HIPAA לרופאים מבוססי מרפאה

המלץ אודות קישור קישור תגובות הדפס מאמרשתף עמוד זה בפייסבוקשתף לינק זה בטוויטרשתף עמוד הגיע ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-שתף קישור הגיע בשנת שתף לינק זה ב-שתף עמוד הגיע ב-
ביצוע התמלול רפואי HIPAA לרופאים מבוססי מרפאה הם ספורט מצוינת אם אתם בודקים אודות תמלול מאובטח בקרב תמלול באנגלית . ספקי בית עסק בתחום זה מגנים הכול על המידע הבריאותי בידי הצורך עם גיבוי המיועדים לכל החוקים והתקנות בקרב HIPAA. לרוב, שירותיה חסכוניים עפי במספר הביצוע שמתבצעת.

מתמללים בעלי וותק מתמללים רק את התכתיבים של החברה שלכם כגון הערות ייעוץ, דוחות גופניים/ניתוחיים, כתבתי שחרור, דוחות מעבדה/רנטגן, בדיקות רפואיות ביתיות ודוחות פתולוגיים. שירותיה מוצעים שלכל ההתמחויות הרפואיות לרבות אורטופדיה, גסטרואנטרולוגיה, קרדיולוגיה, רפואת ילדים, רפואה פנימית, רדיולוגיה, כירופרקטיקה ופודיאטריה.
ספקי ביצוע התמלול תואמי HIPAA תומכים בשלושה מצבי הטקסט שונים המשלבים העמוד טלפונית, הדף דיגיטלית כף יד והכתבה ממוחשבת. כעבור הקלטת ההכתבה, קבצי האודיו מועברים למתמללים בעלי וותק שמתמללים וש במדויק ומחזירים אשר באמצעות דואר אלקטרוניקה או פקסימיליה. קבצים כמו אלו מיועדים ומעוצבים לדרישות הזוג.

תמלול כפר סבא תמלול קבצי אודיו רפואי HIPAA מועילים לרופאים מבוססי מרפאה במגוון ללא שיעור על ידי אפשרויות

• מבטל כאבי ראש תמלול
• חוסך עבורך מצב כמו וכדלקמן מאמצים
• חיסכון גבוה יותר בתשתית משרדית
• טיב דיוק כללית
• חיסכון במשאבים הדרושים להעסקת והכשרת סוכנים מורשים
• שווי בניית פשוטות
• חיסכון בעלויות - עד הרגע 40% ואפילו עד 60%
• מפחית מחיריהן של התמלול
• עוזר את אותה כניסת עבודת השיפוצים
• העברות קבצים מוצפנות ומאובטחות
• מקצר את אותם מצב האספקה
• חיסיון מושקע
• מספק דרכי מיגון למניעת ונדליזם על ידי כל מידע המאוחסן בצינורות

שדרוש להפקיד את אותו אתרי אינטרנט תמלול שלך על ידי אנשי מקצוע שמכירים את אותם ההקצרות בקרב HIPAA, שכן אי עמידה באלו יתכן ותהיה לרגע עונשים חמורים על ידי HIPAA. ע'רדקה תמלול תואמי HIPAA מציגים שהמידע הרפואי חווה שמתקבל בארגון רוצה ומאובטח. יתר ולכן, צוות הניקיון כאן יקבל תוכניות חינוכיות תקופתיות על מנת לעדכן אותם בכל דרישות נוספות בנוגע ל תאימות HIPAA.
They posted on the same topic

Trackback URL : https://plotpeace17.werite.net/trackback/8283734

This post's comments feed